شرکت نوآوران کیمیا مهراز (سهامی خاص)

ارائه خدمات نوین

تنوع محصول

رعایت حقوق مصرف کننده

تضمین کیفیت

با تیم مجرب کیمیا مهراز آشنا شوید…

شرکت نوآوران کیمیا مهراز در سال ۱۳۹۸ با هدف پیشبرد راهکار های علمی در صنعت تاسیس گردید. در پرتو همین دیدگاه است که می توانیم محصولاتی جدید، بومی، کار آمد و با کیفیت را پایه گذاری کنیم. صنعتی که نتواند با نیازهای روز بازار و پیشرفت جهان خود را سازگار کند محکوم به شکست خواهد بود. شرکت نوآوران کیمیا مهراز با ادغام علم و فناوری با صنعت توانسته محصولاتی حائز اهمیت در صنعت تصفیه پساب های صنعتی و شهری، فناوری اطلاعات، مهندسی نرم افزار و مدیریت محیط زیست پایه گذاری کند و در مسیر دانش بنیانی حقیقی پا به عرصه ی صنعت بگذارد.کادر مجرب و دانشگاهی در کنار جوانان مشتاق و با استعداد در حوزه های گوناگون، بنیان شرکت شرکت نوآوران کیمیا مهراز را نهاده اند و می توان ادعا کرد، گرد همایی این مجموعه حال و هوایی نو در زمینه تحقیق و توسعه در صنایع گوناگون را مژده گر باشد.

خدمات کیمیا مهراز
محصولات کیمیا مهراز

همکاران ما:

فولاد هرمزگان

ارد

پارس آبنوس

تندر صنعت

فهرست