شرکت نوآوران کیمیا مهراز (سهامی خاص)

ارائه خدمات نوین

تنوع محصول

رعایت حقوق مصرف کننده

تضمین کیفیت

با تیم مجرب کیمیا مهراز آشنا شوید…

شرکت نوآوران کیمیا مهراز در سال ۱۳۹۸ با هدف پیشبرد راهکار های علمی در صنعت تاسیس گردید. در پرتو همین دیدگاه است که می توانیم محصولاتی جدید، بومی، کار آمد و با کیفیت را پایه گذاری کنیم. صنعتی که نتواند با نیازهای روز بازار و پیشرفت جهان خود را سازگار کند محکوم به شکست خواهد بود. شرکت نوآوران کیمیا مهراز با ادغام علم و فناوری با صنعت توانسته محصولاتی حائز اهمیت در صنعت تصفیه پساب های صنعتی و شهری، فناوری اطلاعات، مهندسی نرم افزار و مدیریت محیط زیست پایه گذاری کند و در مسیر دانش بنیانی حقیقی پا به عرصه ی صنعت بگذارد.کادر مجرب و دانشگاهی در کنار جوانان مشتاق و با استعداد در حوزه های گوناگون، بنیان شرکت شرکت نوآوران کیمیا مهراز را نهاده اند و می توان ادعا کرد، گرد همایی این مجموعه حال و هوایی نو در زمینه تحقیق و توسعه در صنایع گوناگون را مژده گر باشد.

خدمات کیمیا مهراز
خدمات کیمیا مهراز
ارم

قالب زفایر یک هنرکده بسیار زیبا برای تصاویر شماست.

گسترش تکنولوژی از طرفی می تواند باعث رشد صنعت و رفاه بشریت شده و از طرف دیگر به موازات این پیشرفت باعث افزایش خطرات و حوادث ناشی از این صنایع برای افراد و محیط شود. صنايع شيميايي یکی از صنايعی است که با خطر آتش سوزي و انفجار مواجه می باشد، كه ارزيابي ريسك انفجار از مهمترين رويه ها جهت كنترل خطرات اين دسته از صنايع است.

شهر گستر

قالب زفایر یک هنرکده بسیار زیبا برای تصاویر شماست.

سامانه مدیریت شهرداری شهر گستر با به کار گیری از آخرین متدهای برنامه نویسی بر اساس آخرین قوانین و مقررات وضع شده در شهرداری ها منطبق بر نیازهای منطقه ای پیاده سازی گردیده است و نیازهای شما در بخشهای مختلف شهرداری را رفع مینماید. در ادامه بخش های مختلف سامانه به صورت کامل شرح داده شده است.

اتوپلان

قالب زفایر یک هنرکده بسیار زیبا برای تصاویر شماست.

به زودی …

همکاران ما:

نوآوران کیمیا مهراز

تحقیق و توسعه

HSE

فهرست